Jak probíhá terapie EFT?

Sezení trvá 1 - 1,5 hodinu.

Nejprve terapeut vysvětlí techniku a body EFT. Poté klient sdělí svůj problém a hned poté začíná samotná terapie metodou EFT, popř. hypnózou.

Terapie probíhá tak, že terapeut sedí s klientem vedle sebe, kdy terapeut klade otázky a ťuká na 15 meridiánových bodů (viz. obrázek), klient při ťukání nahlas nebo potichu opakuje fráze, které je potřeba zneutralizovat. Postupně uvolňujeme = neutralizujeme emocionální zátěž, další negativní přesvědčení, i fyzické symptomy, nemoc.

V případě potřeby je možné pracovat také s technikou hypnózy, kterou terapeut předem celkově vysvětlí.


EFT a děti

Metodu EFT je možné použít i na řešení problémů s dětmi. Pokud dítěti vadí samotné ťukání, je možné použít metodu "zástupce". Jako zástupce používám plyšového medvídka. Hrajeme hru, jako že je medvídek nemocný a dítě ťuká na místa přímo na plyšákovi a tím pomáhá medvídkovi a zároveň sobě od bolístek.

V případě kojenců a velmi malých dětí můžeme pracovat s rodiči. Terapie pak probíhá tak, že poprosíme rodiče aby si představil, jak se dítě asi cítí, co ho bolí apod. A poté pracujeme klasickou metodou EFT.


Videohovor po Skype nebo FB

Pokud jste zdaleka, konzultaci lze domluvit a můžete být v pohodlí domova, kde si i možná více uvolníte. Stačí mít doma internet a program Skype. Poté domluvíme vhodný termín.